ZAKRES USŁUG

Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Kulczyk świadczy usługi prawne w następującym zakresie

PRAWO CYWILNE

Prowadzimy m.in. sprawy o zapłatę, o zniesienie współwłasności nieruchomości, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, postępowania wieczystoksięgowe, sprawy spadkowe i o dział spadku.


PRAWO GOSPODARCZE

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jak i osób prawnych. Konstruujemy umowy i wspieramy w procesie negocjacji.


PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Prowadzimy m.in. sprawy o rozwód, podział majątku, alimenty, ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem itp.


OBSŁUGA PRAWNA ROLNIKÓW

Sporządzamy wnioski, odwołania, skargi, zastrzeżenia do raportów kontroli. Zapewniamy współpracę z doradcą rolnośrodowiskowym.

PRAWO PRACY

Reprezentujemy przed sądami pracy we wszystkich kategoriach spraw. Przygotowujemy regulaminy, statuty i umowy określające prawa i obowiązki stron stosunku pracy.


WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Kierujemy wezwania do dobrowolnej zapłaty, reprezentujemy w postępowaniach sądowych, wszczynamy i monitorujemy postępowania egzekucyjne.


PRAWO ADMINISTRACYJNE

Reprezentujemy w postępowaniu administracyjnym i przed sądami administracyjnymi.


POMOC PRAWNA

Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. poprzez:

Udzielanie porad prawnych oraz konsultacji
 

Analizę i opiniowanie przedstawionych przez klienta zagadnień prawnych

Sporządzanie opinii prawnych
 

Sporządzanie projektów umów oraz aktów prawnych

Pośrednictwo w kontaktach z partnerami handlowymi

Windykację należności oraz nadzór nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego

Reprezentację interesów klienta w postępowaniach sądowych i administracyjnych

Kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych

ODSZKODOWANIA

Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Kulczyk jest kancelarią prawną, która specjalizuje się w prowadzeniu spraw związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych w imieniu osób poszkodowanych w wypadkach. Celem Kancelarii jest zapewnienie osobom poszkodowanym profesjonalnej i skutecznej pomocy prawnej nakierowanej na uzyskanie pełnej i jak najwyższej rekompensaty za doznaną szkodę.


Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Kulczyk świadczy usługi prawne w zakresie pomocy prawnej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz w wyniku zdarzeń losowych objętych ubezpieczeniem NNW.


Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń za szkody na osobie oraz szkody majątkowe powstałe na skutek wypadku. W ramach szkody na osobie Kancelaria pomaga w uzyskaniu m.in.:


 • Zadośćuczynienia za ból i cierpienie
 • Odszkodowania za koszty leczenia i rehabilitacji
 • Odszkodowania za koszty poniesione na dojazdy do szpitala (Państwa i Państwa rodziny), lekarza, rehabilitanta
 • Odszkodowania za utracone w wyniku wypadku zarobki
 • Renty z tytułu ponoszenia zwiększonych kosztów
 • Renty z tytułu utraty powodzenia na przyszłość

W ramach likwidacji szkody rzeczowej Kancelaria pomaga w uzyskaniu m.in.:


 • Odszkodowania za skradziony lub uszkodzony samochód
 • Odszkodowania, gdy zakład ubezpieczeń niezasadnie obniża koszty naprawy, potrąca amortyzację części zamiennych
 • Odszkodowania, gdy zakład ubezpieczeń obniżył Państwa odszkodowanie o wartość podatku VAT
 • Odszkodowania za utratę wartości handlowej Państwa samochodu
 • Odszkodowania za wynajem pojazdu zastępczego

Aktywność Kancelarii obejmuje etap zgłoszenia szkody, prowadzenie postępowania likwidacyjnego przed zakładem ubezpieczeń, prowadzenie postępowania sądowego, aż do uzyskania na rzecz Klienta pełnej rekompensaty za doznaną szkodę.