HONORARIUM

Usługi z zakresu pomocy prawnej są niezwykle zróżnicowane i wymagają indywidualnego podejścia także w zakresie ustalania wynagrodzenia. Wysokość i sposób obliczenia honorarium ustalana jest wspólnie z Klientem, każdorazowo przed przyjęciem zlecenia w oparciu o kryteria: nakładu pracy niezbędnego do załatwienia sprawy, stopnia złożoności sprawy, wartości dochodzonego roszczenia, przewidywanego czasu potrzebnego do załatwienia sprawy, terminu wykonania usługi.


Kancelaria, wychodząc naprzeciw różnorodnym oczekiwaniom Klientów, proponuje kilka form współpracy:


Wynagrodzenie ryczałtowe

Stanowi określoną z góry kwotę wynagrodzenia, w ramach której Kancelaria wykonuje umówioną z Klientem usługę prawną

Stosowane zarówno w przypadku Klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych

W przypadku stałej obsługi prawnej przedsiębiorców wynagrodzenie ryczałtowe ustalane jest po dokładnym zapoznaniu się z ich zapotrzebowaniem jako miesięczne wynagrodzenie Kancelarii

Wynagrodzenie godzinowe

Stanowi określoną stawkę za godzinę usługi prawnej oferowanej przez Kancelarię

Po wykonaniu zlecenia, w ramach rozliczenia, Klient otrzymuje zestawienie godzinowe określające podjęte przez Kancelarię czynności

Stosowane w przeważającej mierze w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

W stosunku do Klientów indywidualnych proponowane w sytuacji, gdy nie jest możliwe przewidzenie dokładnego zakresu czynności koniecznych do podjęcia w ramach usługi oraz związanego z tym nakładu pracy

Wynagrodzenie mieszane

Stanowi połączenie dwóch form rozliczeń z Klientem – ryczałtowej z godzinową

Przewidywane na wypadek przekroczenia ustalonego z Klientem w ramach wynagrodzenia ryczałtowego limitu godzinowego, po którym naliczana jest obniżona stawka godzinowa

Stosowane głownie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, dla których kancelaria świadczy stałą obsługę prawną

Wynagrodzenie z premią za sukces

Ustalane jako podstawowe wynagrodzenie ryczałtowe w niższej niż zwyczajowo kwocie wraz z premią (określoną procentowo bądź ryczałtowo) za pozytywny wynik świadczonej przez kancelarię usługi

Stosowane zarówno w przypadku Klientów indywidualnych, jak również podmiotów gospodarczych

Proponowane w szczególności w sprawach o podwyższonym stopniu trudności i złożoności, wymagających nieprzeciętnego nakładu pracy